skive-loebet-bredjpg

Information

Velkommen til Skiveløbet

 

Skiveegnens Motionsweekend

 

Skiveløbet afvikles for 50. gang den 10. og 11. september 2021. 

 

Løbet forgår i skønne omgivelser med ruter langs Limfjorden, langs engene ved Karup Å og i Krabbesholm Skov, der løbes på asfalt, stisystemer og skovstier.

 

Det er et af de største motionsløb i Jylland, og det arrangeres af Skiveløbsudvalget.

 

Se mere på www.skivelobet.dk og på https://www.facebook.com/skiveloebet/

 

Siderne vil blive opdateret efterhånden som planlægningen skrider frem.

 

Med venlig hilsen

Viggo Poulsen

Formand for Skiveløbet

skive-loebet-smaljpg